Dzisiaj założymy e - mail niezbędny do pracy z programem online.

Test wstawiania lekcji

http://www.youtube.om

<iframe width="1280" height="720" src="https://www.youtube.com/embed/kR_bCIxyWE4" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

Sprawdz  praktyce.